AD Polska | 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 24 | tel. 12 683 88 00 | fax 12 643 78 82 | e-mail: kontakt@adpolska.pl

KRS 0000034198 | XII Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy w Rzeszowie | Kapitał zakładowy: 14 580 500 zł